Święta 2022 Boże Narodzenie i Nowy Rok

22.12.2022

Święta BN 2022 (24.12.22)
Nowy Rok 2022 (31.12.22)

Na terenie miasta
od 16:00 obowiązujeTARYFA II

Poza terenem miasta
od 16:00 obowiązuje
TARYFA IV